Materiaalit

Tuotannossa käytettävät materiaalit:

Polyeteeni PE          Käyttölämpötila: - 50 - +85, tiheys 0,95 g/cm3
    • Kestää laimeat ja keskivahvat hapot, emäkset, useat liuottimet alkoholit öljyt
    • Ei kestä hapettavia happoja, aktiivista klooria
    • Käyttö esim. putkistoissa, säiliöissä ja kuljetuslaatikoissa

Polypropeeni PP         Käyttölämpötila: -15 - +90, tiheys 0,90 g/cm3
    • Kestää useat hapot, emäkset, liuottimet, alkoholit, suolaliuokset öljyt
    • Ei kestä hapettavia happoja, aromaattisia ja kloorattuja hiilivetyjä
    • Käyttö esim. putkistoissa, säiliöissä ja prosessialtaissa

Polyvinyylikloridi PVC       Käyttölämpötila: -20 - +60, tiheys 1,35 g/cm3
    • Kestää useat hapot, emäkset, suolaliuokset ja veteen sekoitetut orgaaniset yhdisteet
    • Ei kestä aromaattisia ja kloorattuja hiilivetyjä
    • Käyttö esim. putkistoissa, säiliöissä ja prosessialtaissa

Polyvinyylideeni-fluoridi PVDF       Käyttölämpötila: -60 - +165, tiheys 1,77 g/cm3
    • Kestää hapot, emäkset, alkoholit, öljyt, alifaattiset-, aromaattiset- ja klooratut hiilivedyt
    • Ei kestä savuavaa rikkihappoa, väkevää typpihappoa, kuumaa asetonia
    • Käyttö esim. putkistoissa, säiliöissä ja prosessialtaissa